TAŞ YAPIM KURALLARI

  • Topraklı, killi, yosunlu ve kirli taşlar yerine konmadan önce temizlenmeli, gerekiyorsa yıkanmalıdır.
  • Duvar içerisinde çakıl taşı büyüklüğündeki taşlar kullanılmamalı, taşlar birbirlerinin boşluğunu dolduracak şekilde seçilmelidir.
  • Derzler en fazla 4 cm kalınlıkta olmalıdır. 
  • Taş duvarların kalınlığı, yapıldığı yerin özelliğine ve taşıdığı yüke göre 45cm, 50cm, 60cm veya 70 cm olmalıdır.

Düşey derzler mümkün oldukça aynı kalınlıkta olalı ve duvarın hiçbir yerinde üst üste gelmemelidir.

Duvar Cephesinde bir noktada en fazla üç derz birleşmelidir. Duvar cephesinde derzlerin doğru ve yanlış tertip tarzları aşağıda ki çizimde belirtilmiştir.

Taşlar birbirlerine en az 12cm şaşırtılarak konulmalıdır. (Düşey derzler arasındaki mesafeler en az 12 cm olmalıdır)

Örgü işi tamamlandıktan sonra sıvanmayan harçlı taş duvara, göze hoş görünmesi ve dış tesirlere karşı korunması için derz yapılır. Derzler şu dört şekilde olabilir.

Duvara konan her iki taşta bir duvar yüzeyine dik doğrultuda ve mümkünse duvar kalınlığında kenet taşı konmalıdır.

Köşelerde, duvar başlangıç ve bitimlerinde, kapı ve pencere yanlarında düzgün ve iri taşlar kullanılmalıdır. Taşlar, iç ve dış köşelerde birbirini bağlayacak biçimde yerleştirilmelidir.

Duvar köşeleri dik olarak (şakulinde) örülmeli duvar örülürken ön ve arka düzeylerde baştan sona ip çekilmelidir.

Taş duvarların kapı ve pencere boşluklarına gelen kısımlar, düzgün ve iri taşlarla örülmelidir. Gerekli görülürse bu yüzeylerde tuğla da kullanılabilir.Taş duvarın üst yüzeyi her 150 cm yükseklikte bir tesviye edilmeli (düzeltilmeli) ve 20-25 cm kalınlığında hatıl yapılmalıdır.

Statik açıdan bağlantı elemanları olan hatıllar tuğla, profil, ahşap, profil, demir, beton ya da betonarme olabilir.

Hatıllar duvarın her yerinde yatay olmalı zemin eğimi ile değişmemelidir.

Back to list